Grunderna i eget företagande

På A-b-i.se kan du lära dig om grunderna till eget företagande. Du kan lära dig om vikten av att ha en idé och en vision för företaget, både på lång och kort sikt. Du kan även läsa om hur du ska tänka för att utveckla ditt företag med hjälp av struktur, planering och hårt arbete. För att få ditt företag lönsamt på lång sikt gäller dessutom att du har tydliga mål i, både i det dagliga arbetet och i verksamheten i stort.

Med ett företag finns det även andra aspekter än lönsamheten och verksamhetsplanering att ta hänsyn till. Företaget ska gärna ha en god image utåt med CSR och gärna något slags arbete mot ett hållbart företagande ur ett miljömässigt perspektiv. Som företagare gäller det även att du tar hand om dina anställda och skapar ett arbetsklimat som får de anställda att trivas och prestera på topp. På A-b-i.se kan du läsa mer om hur du maximerar ditt företags potential.

Idé & Vision

När du startar upp ett företag, och helst innan du gör det, så är det viktigt att du har en idé och en vision. Idén ska vara grunden för företagets verksamhet, det som i slutändan ska ge företaget intäkter och förhoppningsvis vinst. Visionen ska få företaget att utvecklas mot långsiktiga mål. Utan idé och vision är det lätt att företaget inte utvecklas och inte genererar den vinst som ett företag måste göra för att överleva i det långa loppet.

Uppstart

Att start upp ett företag handlar oftast om två stora faktorer; finansiering och kontakter. Du behöver sannolikt kapital för att köpa in de första varorna eller för att kunna leverera den första tjänsten. Med hjälp av kontakter kan du hitta dina första kunder eller kanske till och med finansieringen du behöver för att starta upp. Självklart går det att starta upp ett företag utan kontakter, men värdet av bra kontakter underskattas ofta.

Utveckling på kort sikt

För att få ditt företag att utvecklas på kort sikt så anser vi på A-b-i.se att mycket handlar om struktur. Du bör ha en väl utvecklas verksamhetsbeskrivning där det står vem som sköter vad och hur detta sköts. Tydliga arbetsuppgifter och hårt arbete är nyckeln till att få ditt företag att nå den stabilitet som krävs för att företaget ska kunna fortsätta utvecklas på längre sikt. Just struktur är extra viktigt om du inte är ensam i företaget.

Lönsamhet på lång sikt

Det största, mest övergripande målet med ett nystartat företag är ofta att göra företaget lönsamt på lång sikt. Det är otroligt ovanligt att företag gör vinst under den första tiden. Genom att ha en tydlig vision så ökar chanserna att företaget i slutändan når den lönsamhet du strävar efter. Hitta långsiktiga lösningar på problem som kan komma att uppstå igen och bygg långsiktiga relationer med såväl investerare som leverantörer och kunder.