Lönsamhet på lång sikt

För att nå lönsamhet på lång sikt krävs både planering, struktur och tydliga mål. Går det bra för företaget är det lätt att bara ”köra på” och fortsätta driva verksamheten utifrån vad som för tillfället går bra. Men då ligger fokus ofta för kort tid framöver och händer något som ändrar förutsättningarna kan den långsiktiga lönsamheten lätt riskeras. Det är därför det är så viktigt med en vision, tydliga mål och hållbar utveckling.

Vision

En vision är ett mål som ligger långt fram i tiden. Ett mål som inte ska uppnås en speciell tid utan snarast pekar ut en riktning för företaget att arbeta mot. Visionen för den lilla lokala elektronikbutiken kan vara att bli störst i Sverige. Ett mål som vid ett tillfälle kan ses vara långt från möjligt att nå – men som efter några år faktiskt kan bli mer verkligt. En vision får företagaren att satsa högt och våga utmana för framtida framgångar. Något som får företaget att inte stanna på en punkt utan utvecklas och växa.

lonsamhet-pa-lang-sikt-stor

Mål

Företag som inte har några tydliga mål – kommer inte heller att nå dem. Att jobba med tydlighet gällande målsättningar är mycket viktigt för att nå framgång. Detta oavsett om det gäller målsättningar på kort eller lång sikt. Det kan vara delmål på vägen fram mot huvudmålet likväl som delmål av delmålet. Huvudsaken att målen finns där. Både för att man ska se att utvecklingen går åt rätt håll och att man tydligt ser att företaget går framåt.

Att inte arbeta med tydliga mål är ett fel som många småföretagare gör. De fokuserar på arbetet som behöver göras för dagen och marknadsför sina tjänster utan något tydligt mål med vad som sker. De kommer därmed inte heller kunna utvärdera om intäkterna ökat utifrån behov hos företaget eller om olika kampanjer gett det resultat man förväntat sig.

Hållbarhet

Det finns ett flertal aspekter inom hållbarhet som ett företag behöver ta ställning till. Det talas mycket om ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Men hållbarhet bör även appliceras på arbetssätt, personal, arbetsmiljö m.m. Ett tydligt exempel är risken för utbrändhet. Kortsiktigt kan personal jobba extremt mycket under en viss tid. Men det är knappast hållbart för företaget att pressa sina anställda så mycket under längre tid. Risken är att de blir utbrända och därmed blir borta från företaget under en längre period.

Hållbarhet handlar därmed om att hitta en ”lagom” nivå utifrån flera aspekter. Att tänka långsiktigt och inte bara lösa problem för dagen. Visionen talar om riktningen för företaget, målen om vad som ska uppnås på vägen framåt och hållbarhet hur och var arbetet ska utföras för att de nå långsiktiga målen på ett stabilt sätt.