Uppstart

Det är inte speciellt svårt att starta upp ett företag i Sverige. Det svåra börjar sedan med att få kunder, välja marknadsföringsvägar och sätta priser. Många företagare vittnar om en ”startsträcka” där man får jobba betydligt mer än vad lönen återspeglar. Samtidigt är det viktigt att inte förivra sig och dra på sig för stora kostnader eller för långa avtal. Tre av de viktigaste punkterna att se över och jobba med är finansiering, kontakter och personal.

Finansiering

Oavsett om det är ett tjänsteföretag inom städbranschen eller ett företag som ska importera produkter från Kina så behövs startkapital. En del företagare väljer att spara pengar under flera år innan man startar företaget. Detta för att själv ha hela startkapitalet.

En annan väg att gå är banklån. Däremot är det ofta mycket svårt för nystartade företag att få lån. Bankerna vill ha en viss säkerhet i att pengarna ska kunna betalas tillbaka och därmed vill de gärna att företaget funnits några år för att man därmed ska kunna visa upp resultat från föregående år. Men både via privata aktörer och hos Almi finns lån på de mindre beloppen för nya företag som har svårt att få lån hos bankerna. Ytterligare en väg är att hitta externa finansiärer. Att gå denna väg handlar inte bara om att få pengar till företaget utan även ofta om att få in extern kunskap i företaget. Vid investering kan det alltså ingå att investeraren ska få en plats i styrelsen eller liknande.

Kontakter

Något som är extremt viktigt för det nystartade företaget är att skapa kontakter med andra företagare. Det är lätt att fastna i det egna företaget och jobba med detta men det är när man skapar kontaktar som nya dörrar öppnas.

Många städer har lokala företagsföreningar där man träffas regelbundet. I detta fall är det orten som är det gemensamma. På nätet finns forum för de som driver eget företag där man kan diskutera allt som har med företagsutveckling att göra. Andra forum kan vara betydligt smalare med folk enbart från en speciell bransch. Oavsett är det viktigt att skapa kontakter och vårda de kontakter man har. Även om något utbyte av kunskap inte behöver genomföras just nu så är det aldrig möjligt att veta vad framtiden har att ge.

Personal

De flesta som startar eget företag gör detta själv eller med någon vän. Det är ovanligt att man anställer personal direkt när företaget startas. Men alla kommer till slut till den punkt då personal behövs. Många väntar däremot för länge och fortsätter med att ”göra allt” i företaget under för lång tid. Men det skapar en situation då för stor del av arbetstiden läggs på det man egentligen inte brinner för och gör som allra bäst.

Personal kan vara avlastning för att man själv ska kunna fokusera på kärnverksamheten. Samtidigt ska personal ses som ett steg att tillföra företaget något nytt. Detta oavsett om det handlar om kunskap, erfarenhet eller kreativitet. Men rätt person på rätt plats skapas möjligheter för företaget att utvecklas på ett helt annat sätt än om en person försöker driva hela företaget på egen hand.