Utveckling på kort sikt

Som företagare är det viktigt att hela tiden ha blicken framåt. Att inte bara fokusera på dagens arbete och allt som ska göras utan även ha kortsiktiga och långsiktiga mål. Det handlar mycket om att utveckla företaget ut det håll man önskar och välja insatser för att nå dessa mål. Till stor del handlar det om att hitta rätt struktur och stabilitet – och inte minst att inse att det handlar om hårt arbete.

Struktur

I ett företags affärsplan kan man utläsa hur arbetet ska gå tillväga för att affärsidén ska kunna uppfyllas. Men för att på ett smidigt sätt kunna följa denna plan krävs en tydlig struktur inom företaget. För större företag är den en självklarhet att dela upp arbetsuppgifterna mellan olika anställda men struktur är minst lika viktigt för egenföretagaren. Det handlar om att hitta smidiga och enkla vägar att gå oavsett om det handlar om fakturahantering och inköp eller kontakt med kunderna.

Med tydlig struktur ges svar på vad som ska göras, av vem det ska göras och när det ska genomföras. Punkter som tydliggör arbetsfördelningen och som även minskar stressen över att ”det är så mycket att göra”.

utveckling-pa-kort-sikt-stor

Stabilitet

Med stabilitet inom företagsvärlden menas främst ekonomisk stabilitet. Det betyder exempelvis att företaget har ett jämnt kassaflöde och att inte likviditetsproblem uppstår. Det sker genom att planera både intäkterna och kostnaderna. För exempelvis byggföretag och tjänsteföretag där tjänsten tar lång tid att utföra kan dessa problem relativt lätt uppstå. Fakturan skickas när arbetet är slutfört och sedan har kunden även en månad på sig att betala den. Exempel på vägar att gå för att jämna ut flödet är att dela upp arbetet i delar och fakturera efter varje del samt att sälja sina fakturor (factoring).

Stabilitet handlar lika mycket om att ha ett jämt flöde på intäkter som företagets kostnader. Detta inte bara för att ha en jämn likviditet och betalningsförmåga utan även för att det tydligare ska gå att se hur företaget utvecklas rent ekonomiskt.

Hårt arbete

För att starta upp och utveckla företag krävs hårt arbete. I början bör man som företagare inte förvänta sig att arbetsinsatserna verkligen speglar sig i ekonomiska framgångar. Det är mycket tid som behöver läggas ner för att etablera sig och göra företaget känt. Samtidigt är det nödvändigt att satsa extra mycket i början för att få den start som behövs för att kunna ta nästa steg i företagets utveckling.

För kortsiktiga resultat behövs alltså stora personliga insatser läggas ner i tid.  Självklart kan man inte räkna med att företaget är lönsamt direkt men kortsiktigt bör det gå åt rätt håll. Vägen dit är oftast just hårt arbete.